Правенето на вино е упражнение по чувствителност, един ефирен пъзел, чиито парченца трябва да бъдат подредени, за да може резултатът – ферментиралият гроздов сок – да има способността да ни говори. Играта започва в земята, която предава носеното от нея на лозата. Тя превръща тази мъдрост в грозде, а после винарят трябва с умение да сътвори напитка, която да възпроизвежда характера на региона, да го дешифрира и преведе в аромати, вкусове и тяло – за да бъде гласът на земята разбираем.