Когато философията премине от съзерцание и оценяване към прилагане на принципи в конкретни житейски ситуации, тя се превръща в начин на живот. Разглеждан в тези измерения, нашият проект е философия.

Мога да твърдя, че съзнателният ми живот е свързан с виното. В нежните му капки са омесени четирите стихии: земя, въздух, вода и огън. Неговата космическа същност и сила го превръщат във философия, в култура, в изкуство. Така то присъства в човешките общности от хилядолетия. То е реалност, изразена с изпълнен с фантазия език. То е свят, в който духовното преобладава над материалното. То е измервана с вечни характеристики същност – добро и зло, ден и нощ, начало и край са вплетени в аромат, вкус и течно тяло. То е гласът на земята и на традициите, който се разтваря в устата. В една чаша вино се крият хиляди години история. Затова вероятно не е случайна думата, с която е наречен този ферментирал сок: „вино“ идва от „vana“ – любов на санскрит.

Животът на всеки човек е едно пътуване. Значимите събития в него се случват, когато обстоятелствата са ги подготвили. Така, ако нещо е предназначено за нас, то се случва бързо, без съпротивление. Решението да започнем проекта е свързано с пътуване в Сакар планина. Там си дадох сметка, че почти 30 години професионално виното е моя страст и част от живота ми. Гледах изумителните склонове с най-мечтаната червеникавокамениста почва и толкова много слънце. Прекрасни лозя, преминаващи през хълмовете. Земята на траките, наследена от българи, гърци, турци, албанци, работещи лозята си по начин, който не бях виждал преди. За първи път имах чувството, че тук хората усещат земята. Мисля, че там намерих началото на пътя, който трябва да следвам!

Искам моето вино да носи съзидателността на изконните занаятчийски традиции и да заеме собствено място в общността на „авторските вина“. Не знам какви вина ще произвеждам занапред – знам само начина. Те просто ще се случат. Опитвам се да слушам сетивата си.

Даниел Драгошинов